YÖNETİM KURULU
Başkan İbrahim ERDOĞDU Gedik Üniversitesi
Başkan Yrd. Ali PARLAK Işık Üniversitesi
Üye Deniz KIYAK Nişantaşı Ünivertesi
Üye Selin NARLI Avrupa Meslek Yüksekokulu
Üye H. İbrahim DURU Beykent Üniversitesi
Üye Aysel DAMAR Kadir Has Üniversitesi
Üye Metin AÇIKALIN Özyeğin Üniversitesi
Üye Özcan DEMİR Üsküdar Üniversitesi

Genel Sekreter       Vahit BAYLAN